Estimation outsourcing services

ABONĒTA TĀMĒŠANAS

PAKALPOJUMI BŪVKOMERSANTIEM.

 

Mūsu tāmētāji nodrošina jūsu uzņēmuma tāmēšanas nodaļas darbu atbilstoši saskaņotam

pakalpojumu sarakstam. Šāds sadarbības modelis ir īpaši izdevīgs tādiem būvniecības uzņēmumiem, kuriem nav nepieciešams pilnas slodzes inženieris – tāmētājs.

 

Jūsu ieguvumi

 • izdevumu samazināšana par tāmētāja vai tāmēšanas nodaļas uzturēšanu;
 • nav jāmeklē aizvietotājs darbinieka slimības vai atvaļinājuma laikā;
 • naudas līdzekļu ekonomija par tāmēšanas programmas apkalpošanu;
 • darbs arī svētku dienās un brīvdienās;
 • atbildība par sniegto pakalpojumu kvalitāti un termiņu ievērošana līgumattiecību ietvaros;
 • abonētās apkalpošanas līgumā var ietvert tikai tos pakalpojumus, kas jums ir nepieciešami

 

Abonēta apkalpošanas tāmēšanas jomā būvniecības uzņēmumiem

 • SIA „ELDORADO GLOBAL SERVICE”, piedāvā apkalpošanas pakalpojumus tāmēšanas jomā būvniecības uzņēmumiem. Noslēdzot sadarbības līgumu par jūsu uzņēmuma apkalpošanu tāmēšanas jomā, tiek garantēta stabila un uz sadarbību vērsta apkalpošana, kā arī savlaicīga uzdoto uzdevumu izpilde.
 • Mūsdienu tirgus apstākļos aktuāli ir deleģēt ārējam uzņēmumam funkcijas, kas ir saistītas ar tāmju dokumentācijas sagatavošanu, pamatojoties uz apkalpošanas līgumu. Tas ir viens no perspektīvākajiem virzieniem biznesa procesu optimizācijas un nelielu būvniecības uzņēmumu darbības jomā. Pateicoties deleģēšanai, kopumā palielinās uzņēmuma efektivitāte, bet brīvi kļuvušie cilvēku, finanšu un organizatoriskie resursi ļauj pievērst uzmanību jaunu virzienu attīstībai vai esošo efektivitātes paaugstināšanai.

 

Apkalpošana tāmēšanas jomā, tāmētājs – ārpakalpojumu sniedzējs

Mēs sniedzam apkalpošanas pakalpojumus tāmēšanas jomā (tāmētājs – ārpakalpojumu sniedzējs) jau vairāk nekā piecus gadus, mūsu klienti ir gan projektēšanas institūti, gan būvniecības uzņēmumi.

Izvēloties mūs, jūs iegūstat tikai kvalitatīvu produktu par minimālu cenu tāmēšanas tirgū, pateicoties individuālai pieejai katram klientam.

 

Kāpēc apkalpošana tāmēšanas jomā pie mums ir izdevīga:

 • Nav jāiekārto speciālista darba vieta, nav jāiegādājas biroja tehnika un mēbeles.
 • Nav jāiegādājas speciālās programmas. Piemēram, Microsoft Office, Autocad utt.
 • Nav jāaktualizē tāmēšanas normatīvās bāzes, nav regulāri tās jāatjauno katram tāmētājam (LBN, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN)
 • Nav jāmaksā par slimības lapām, atvaļinājumu, virsstundu darbu.
 • Ja jūsu tāmētājs netiek galā ar apjomu, nav ārkārtas režīmā jāmeklē viņam aizvietotājs vai palīgs.
 • Ietaupījums uz inženieru – tāmētāju apmācību
 • Garantēti kvalitatīvs un profesionāls rezultāts
 • Ietaupījums uz inženiera – tāmētāja darba algas fondu.

 

Apkalpošana tāmēšanas jomā pie mums izmaksā mazāk nekā šie izdevumi, un tā ir atkarīga tikai no steidzamības un tāmju pozīciju daudzuma vai projekta apjoma.

Zvaniet mums pa tālruni 20379781 vai rakstiet info@eldoradoglobal.com, un mēs Jums sagatavosim individuālu cenu piedāvājumu ar dažādiem tarifiem:

 1. tarifs: (nelielam darbu apjomam)
 • tāmēšana līdz 300 pozīcijām mēnesī
 • visu pārskata dokumentu sagatavošana F2, F3
 • būvmateriālu aktuālo cenu uzraudzība
 • komercpiedāvājumu sagatavošana
 • projektu pašizmaksas analīze un apakšuzņēmēju tāmju aprēķinu pārbaude
 • darbu veikšanas grafiku un grafiku par finanšu plūsmām būvniecības posmiem sagatavošana
 1. tarifs: (vidējam darbu apjomam)
 • tāmēšana līdz 1000 pozīcijām mēnesī
 • visu pārskata dokumentu sagatavošana F2, F3
 • būvmateriālu aktuālo cenu uzraudzība
 • komercpiedāvājumu sagatavošana
 • projektu pašizmaksas analīze un apakšuzņēmēju tāmju aprēķinu pārbaude
 • darbu veikšanas grafiku un grafiku par finanšu plūsmām būvniecības posmiem sagatavošana
 1. tarifs: (lielam darbu apjomam)
 • tāmēšana no 1000 un vairāk pozīcijām mēnesī
 • visu pārskata dokumentu sagatavošana F2, F3
 • būvmateriālu aktuālo cenu uzraudzība
 • komercpiedāvājumu sagatavošana
 • projektu pašizmaksas analīze un apakšuzņēmēju tāmju aprēķinu pārbaude
 • darbu veikšanas grafiku un grafiku par finanšu plūsmām būvniecības posmiem sagatavošana
 1. īpašais tarifs: (aprēķinu veikšanai valsts konkursiem)
 • tāmēšana no 1000 un vairāk pozīcijām mēnesī
 • visu pārskata dokumentu sagatavošana F2, F3
 • būvmateriālu aktuālo cenu uzraudzība
 • komercpiedāvājumu sagatavošana
 • projektu pašizmaksas analīze un apakšuzņēmēju tāmju aprēķinu pārbaude
 • darbu veikšanas grafiku un grafiku par finanšu plūsmām būvniecības posmiem sagatavošana.Nosūtīt pieprasījumu